# ریاضیات

مصاحبه با تکنو نیوز کرمانشاه

 کلیک کنید.http://www.technonews.ir/fa/Default.aspx?tabid=40&mid=388&ctl=ArticleView&articleId=698  سرگروه آموزش ریاضیات متوسطه استان کرمانشاه: طرح دوست علمی آغازی برای پرورش دانش آموزان نخبه است منتشر شده در تاریخ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 4 بازدید